Список атестаційних справ здобувачів вчених звань,

які прийняті до розгляду Вченою радою

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

(рішення Атестаційної комісії УжНУ

від 21.05.2014 року, протокол № 4)

 

Біологічний факультет

 

САВІНА

Олена Іванівна

-

здобувач вченого звання професора кафедри плодоовочівництва та виноградарства

 

Медичний факультет

 

БОЛДІЖАР

Патріція Олександрівна

-

здобувач вченого звання професора кафедри хірургічних хвороб

 

Інженерно-технічний факультет

 

ПРОЦ

Лариса Анатоліївна

-

здобувач вченого звання доцента кафедри технології машинобудування

 

Інститут іноземної філології

 

СЛИВКА

Мирослава Іванівна

-

здобувач вченого звання доцента кафедри англійської філології

 

ЧЕНДЕЙ

Наталія Василівна

-

здобувач вченого звання доцента кафедри англійської філології

 

ЧЕЙПЕШ

Іванна Василівна

-

здобувач вченого звання доцента кафедри іноземних мов

 

Факультет економіки

 

ВАКАРОВ

Василь Михайлович

-

здобувач вченого звання доцента кафедри обліку і аудиту

 

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

 

СУХАН

Вікторія Семенівна

-

здобувач вченого звання доцента кафедри пульмонології, фтизіатрії та фізіотерапії

РУСАНОВСЬКА

Ольга Володимирівна

-

здобувач вченого звання доцента кафедри охорони материнства та дитинства

 

Біологічний факультет

 

МІРУТЕНКО

Владислав Валентинович

-

здобувач вченого звання доцента кафедри ентомології та збереження біорізноманіття