Список претендентів

на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України

для молодих учених на 2014-2016 рр.

 

 

ЗИМОМРЯ

Іван Миколайович

-

виконувач обов’язків завідувача кафедри теорії та практики перекладу факультету міжнародних відносин Інституту економіки та міжнародних відносин

 

ПАНТЬО

Валерій Валерійович

-

асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології біологічного факультету

 

ДІУС

Наталія Олександрівна

-

провідний спеціаліст НН Інституту, здобувач кафедри країнознавства факультету міжнародних відносин

 

КОЗЬМА

Антон Антонович

-

старший науковий співробітник науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла

 

РОСТОКА-РЕЗНІКОВА

Мар’яна Василівна

-

асистент кафедри пульмонології, фтизіатрії та фізіотерапії інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки